Článek ve zpravodaji Radnice

Věkošské Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením hostilo setkání pacientů, zájemců a odborníků věnované roztroušené skleróze. O setkání i činnosti občanského sdružení Roska Hradec Králové, které setkání pořádalo, hovoříme s předsedou jeho revizní komise Václavem Patákem.
„Naše tradiční setkání zahrnovalo především odborné přednášky věnované roztroušené skleróze, tedy nemoci, kterou trpí členové našeho sdružení. V rámci této akce zde proběhl ve spolupráci s nadačním fondem Impuls také třetí ročník osvětové kampaně Rozsviťme Česko, jejímž cílem je šíření informací o této nemoci, bourání přetrvávajících mýtů a podpora pacientů. Všichni účastníci dostali v květináči zasazenou slunečnici jako symbol naděje a optimismu. Slunečnice každé ráno otáčí hlavu za sluncem a jde vstříc nové naději, tak jako pacienti s vážnou diagnózou. Příští rok bychom chtěli ve spolupráci s městem slunečnice vysadit na veřejně přístupném místě.“

Může se členem sdružení Roska stát i člověk bez diagnózy roztroušené sklerózy?
„Může se k nám přidat kdokoliv a budeme rádi, pokud se do činnosti zapojí i sympatizanti. Více informací případní zájemci získají na našich stránkách www.roskahk.cz. Činnost sdružení, které má v současnosti 55 členů, je velice pestrá a kromě pravidelných setkání zahrnuje různá cvičení, rehabilitační pobyty a rozličné sportovní i jiné aktivity.“ (čer)

Zdroj: Zpravodaj Radnice

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.