Kongres o roztroušené skleróze 19. září 2015

Všichni, kteří sledovali všechna dějství akce Překonej sám sebe, která se konala na podporu nemocných s RS, se konečně dočkali závěrečného dne. V sobotu 19. září 2015 se v aule Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity Brno Bohunice uskutečnil kongres o RS.

Nejprve všechny účastníky, kterých se sešlo téměř 150, přivítala Karolína Antlová z Rádia Petrov. Přítomným řekla o principu, cílech, dějstvích i o seznamování veřejnosti s problematikou pacientů, ale hlavně o spanilé jízdě party nadšenců na JAWÁCH po republice během víkendového maratónu.

Prvním tématem bylo – Objevil se problém.

Zde vystoupily zástupkyně Rosky Brno-město. Nejprve Radka Keršnerová v emocionálním vystoupení mluvila o příznacích, začátcích a svém boji s RS. Co jí nemoc dala i co jí nemoc vzala. Zavzpomínala na svoji cestu před 5 lety na Kilimandžáro. Shlédli jsme i oceněný film z této akce. Byla to úspěšná, ale i náročná cesta. Účastnice chtěly především upozornit na mýty o nemoci a seznámit širokou veřejnost s problematikou RS, i když každý pacient svůj pomyslný vrchol hory má každý den někde jinde, ale je nutné se snažit to překonat, i kdyby šlo jen o to, že si ráno zacvičím a zvládnu základní věci. Další den už může být zase lépe a dostaneme se do dalšího tábora. A že se setkala i se sirotkem, kterého podporuje nejen finančně při jeho cestě za vzděláním, to už byl bonus na víc. Díky své rodině a svému optimismu, tak překonává každý den sama sebe.

Potom již vystoupila RNDr. Kamila Neplechová, předsedkyně Rosky Brno-město, jejíž členové se této akce aktivně účastnili na více místech. Ale mluvila především o sobě, o svém životě, o své cestě za vzděláním, kdy právě v místě konání, na půdě MU, bylo její oblíbené a vytoužené pracoviště. A zrovna to ji nemoc vzala. Ale našla cestu mezi kamarády v Rosce a zde vystoupala na svůj pomyslný vrchol, kdy ji práce pro nemocné dodala sílu, sebevědomí a možnost seberealizace. Připravila si velice zajímavou prezentaci o své cestě s RS. I o organizacích, které se snaží pacientům pomáhat.

V dalším bloku Boj s časem pak mluvila Dr.Brigitta Brunes na téma – Co začít dělat po rozpoznání nemoci a lékařském doporučení? Mluvila o své cestě s nemocí, se svým bojem, čeho se vyvarovat, čemu se věnovat, zmínila se o významu stravy, životního prostředí, kovů v těle, stresu, přetížení. Mnohá ze zúčastněných pacientek měla pocit, že vypráví o jejich životě. Jak před vypuknutím nemoci neuměly odpočívat, chtěly stále někomu pomáhat, neuměly odmítnout a především se starat o své zdraví. A tak nám názorně předvedla, jak chodila po vypuknutí nemoci a jak nyní po přehodnocení životních priorit, odstranění nevhodných plomb, cvičení , úpravě stravy atd. vesele poskakuje. A to ani nemusela prof. Vera Stejskal předkládat z angličiny do češtiny.

Zde vystoupil i MUDr. Mgr. Tomáš Bauko ze Sanatorií Klimkovice, pro většinu přítomných pacientů dobře známých lázní, které se zaměřují na pacienty s RS. Mluvil o možnostech lázeňské péče, nových léčebných postupech ke zmírnění příznaků nemoci i o nových trendech v lázeňské péči.

Během přestávky i celého kongresu měli návštěvníci příležitost prohlédnout si kroniku Rosky Brno, obrazy Ondřeje Hermana a výtvarná díla několika našich členek. Po přestávce na oběd v bloku Jedeme v tom s vámi, nejste sami – mluvil velice zajímavě Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. z Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v Olomouci o léčbě RS v České republice, o lécích 1. i 2 volby.

A pak již přichází na řadu blok Naděje a zde prof. Vera Stejskal z University of Stockholm mluví o nových možnostech pomoci pacientům s RS ve světě, o lécích, testech, o svém výzkumu.

Právě na ni se obracela většina účastníků s otázkami v rámci následné diskuse. Mnozí využili přítomnosti dr. Brigitty Brunes i MUDr. Mareše, aby se něco dozvěděli o možnostech léčby, o naději na zkvalitnění svého života.

A pak po malé přestávce připomněla moderátorka Karolína Antlová i dvě soutěže Ze srdce pro tebe. Z  účastníků Ze srdce pro tebe 2, kteří posílali svoje životní příběhy o životě s RS, byli 3 vylosováni a ti obdrželi zajímavé ceny – poukazy do lázní, kytičku a jiné další ceny.

A pak již přichází vyhlášení výsledků soutěže Ze srdce pro tebe, kde z vybraných 14 finalistů, kterým byly zasílány sms, vzešla vítězka. A tou byla Šárka Hlasová, která se svým příběhem, jak chce pomoci své kamarádce, oslovila nejvíce lidí a převzala sponzorský dar ve výši Kč 100 000,-. Na 2. místě se umístila Markéta Kavanová, a v této soutěži udělala radost přítomným i Majka Kašparová z Rosky Brno, která se svým příběhem skončila na 3. místě a získala víkendový pobyt v lázních.

A pak už mluvili hlavní vedoucí této akce Radovan Holub a RNDr. Petr Beňovský, Ph.D. za KnowHow club, který byl hlavním organizátorem této akce. Jak přišli s myšlenkou Být prospěšný, ne zbytečný – uspořádat víkendový maratón, sbírat příběhy, jezdit po městech a představit vítěze na tomto kongresu v Brně. Všemi účastníky to bylo hodnoceno jako jedna z nejlepších akcí. Výběr hostů, bohatý a zajímavý program. Ani počáteční obavy pacientů, zda plánovaný program nebude příliš dlouhý, se nenaplnily. V krátkých přestávkách se scházeli známí z dalších Rosek – přijeli z Jihlavy, z Teplic, z Ústí nad Labem, z Břeclavi, z Kyjova, z Prahy, z Liberce, z České Lípy atd. Navazovala se další přátelství. A tak si i na závěr se zájmem vyslechli statistický přehled o počtu navštívených měst, o ujetých km, o počtu odevzdaných anketních lístcích i o výsledku povědomí veřejnosti o RS a další.

A tak nejen JAWY, ale i 12 nadšenců a všichni přítomní byli vlastně vítězi a tentokrát opravdu Překonali sami sebe. Díky všem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.