Natalizumab by mohl zpomalovat zhoršování kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou