O nás

Roska Hradec Králové Jsme občanským sdružením pro pacienty s roztroušenou sklerózou v Královéhradeckém kraji. Předmětem naší činnosti je organizování srazů pro členy, pořádání rekondičních pobytů, cvičení v GoMango. Odborným garantem naší organizace je Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Za tuto spolupráci velice děkujeme.

Historie projektu Naše regionální organizace byla založena v roce 2001. Předsedkyní je Bohuslava Pošmurová, místopředsedkyní Radka Báčová, hospodářkou Věra Krejsková, samostatným revizorem Alena Šikýřová.

V současné době máme asi 55 členů.

Naši uživatelé Našimi uživateli jsou nemocní s roztroušenou sklerózou. Vzhledem k tomu, že většina z nás má větší či menší problémy s mobilitou, tak je pro nás důležité setkávat se, abychom neztratili kontakt se světem.

Spolupracujeme s: