Roska v Žirči

V sobotu 24. července jsme byli pozváni na Svatoanenské zahradní slavnosti do Žirče u Dvora Králové. Oslovili nás z místního Domova sv. Josefa, zda bychom se mohli zapojit do plánovaného programu a současně i prezentovali celonárodní Unii ROSKA.

Na několika schůzkách rady jsme plánovali, dávali dohromady program, soutěž pro děti. Měla to být aktivita, kde by si děti i ostatní účastníci vyzkoušeli, jaké to je v životě s eReSkou. A tak jsme vymysleli hod papírovými míčky, které si z papíru každý musel vytvarovat sám, na cíl. Aby to nebylo tak jednoduché, musel si každý stoupnout na bosu (balanční cvičební pomůcku) a udržet tak svou rovnováhu. To byl také záměr -stabilita, rovnováha, soustředěnost. Děti a také dospělí si vyzkoušeli, že to opravdu není tak jednoduché.

Současně jsme měli připraveny na našem stánku propagační materiály, knihy a cvičební brožurky pro pacienty s RS. Lidé se u nás zastavovali, zajímali se a děkovali za osvětu, kterou děláme. Znají nás různí lidé a nemají přitom RS.

Našlo se i místo na prezentaci našich výrobků – malované kamínky, levandulové paličky, korálky, malované obrázky, tašky, kytičky ze zahrádky…..vše od našich členů. Tímto každému, kdo se zapojil moc děkujeme.

Velice nás potěšila i přítomnost našich kamarádů z Brna. Je od nich úžasné, jak nás podpořili. Přijelo jich více, než nás z blízkého Hradce a okolí. To nám bylo líto.

Nálada a celková atmosféra v Žirči byla skvělá. Program úžasný – řemeslný jarmark, pletení košíků z proutí, módní přehlídka, jízda na koni, historických kolech a rikše,… skvělá jídla – sladká i slaná. 

Celý den tu hrála hudba, vybrat si mohl každý, na jakou měl kdo náladu. Barokní zpěvy a varhany střídal folk a country kapela. Největší odměnou pro všechny návštěvníky i organizátory byl závěrečný koncert Hradišťanu…

A že jsme tam opravdu „pobyli“ – celý den, od rána až do večera. Byl to krásný den, všichni lidé byli velice milí, příjemní, člověk se tam cítil jako doma, mezi svými.

Budeme se těšit zase za rok.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.