Novinky

Nejbližší akce

7.5. od 10 do 12 hod tvoření, Centrum pro zdravotně postižené, Jana Černého 8/28, Hradec Králové – Věkoše

18.5. od 13 hod Trousíme se…….ke Slunečnicím, Šimkovy sady (nedaleko Rotundy)

30.5. od 16 hod beseda a představení činnosti Rosky Hradec Králové v Infocentru na Eliščině nábřeží

19.6...

Celý článek

Právo na podání stížnosti na zdrav. zařízení a právo na druhý názor

Pokud nejste spokojeni se zdravotní péčí, které se vám dostává, můžete podat stížnost příslušnému poskytovateli zdravotních služeb (např. prostřednictvím ředitele nemocnice, manažera kvality nebo přímo lékaři, pokud je současně poskytovatelem zdravotních služeb – např. jde-li o praktického lékaře).

Pokud neb...

Celý článek

Volba nemocnice

Každý pacient má právo zvolit si poskytovatele lůžkové péče, kde bude hospitalizován. Spádovost podle bydliště pacienta v českém zdravotnickém právu v zásadě neplatí.

Pacient však nemá nárok na výběr nemocnice, do níž jej převeze zdravotnická záchranná služba...

Celý článek

Primářka Marta Váchová: Mýty o RS

Celý článek

Rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách

Vysvětlíme, ve kterých případech zdravotní pojišťovny rozhodují o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění před jejich poskytnutím. O souhlas pojišťovnu požádá Váš lékař. Žádost můžete podat i sami, musíte k ní ale přiložit vyjádření lékaře. Popíšeme, jak řízení probíhá a co dělat, když Vám zdravotní pojišťovna nevyhoví...

Celý článek

Právo na informace o vašem zdravotním stavu

Lékař je povinen vám sdělit vše, co se týká vašeho zdraví. Je povinen vám srozumitelně podat informaci o výsledcích vašich vyšetření, o možných způsobech léčby a jejích rizicích, alternativách a prognóze onemocnění (odhad vývoje onemocnění)...

Celý článek

Zdravotnická dopravní služba

Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby...

Celý článek

Mýtů a dezinformací o RS je hodně

„Žijeme ve světě, který nám přináší každou vteřinu spoustu informací, jež nejsme schopni pojmout, natož ještě zpracovat. Otázka je, co z těch informací si chceme připustit a jakým způsobem je zpracujeme. Ukázalo se to například v době covidové, kdy nastal velký boom takových informací...

Celý článek

Trousíme se na Petřín

Unie Roska Vás všechny zve na akci „Trousíme se na Petřín“. Bude zde zahájena akce „S kamínkem na Roskiádu“.

Celý článek

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. – Léčba RS v roce 2022

Celý článek