Novinky

Nový lék na roztroušenou sklerózu – AUBAGIO

Sanofi (SNY), globální farmaceutická společnost, získala od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolení k prodeji nového léku na roztroušenou sklerózu.

Nový lék Aubagio, jinak nazývaný též teriflunomide, je určen pro pacienty v počáteční fázi nemoci. Roztroušená skleróza postihuje přes dva miliony lidí na celém světě...

Celý článek

TISABRY VS. VÁHA

Vyšší riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie spojené s užíváním natalizumabu u pacientů s nižší tělesnou váhou?

Natalizumab je efektivním lékem v léčbě roztroušené sklerózy (RS). S podáváním natalizumabu může být spojen výskyt progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)...

Celý článek

Setkání 23.5.2013

Na tomto setkání jsme se od prof. Krejska dozvěděli mnoho důležitých a zajímavých informací o tom, jaké jsou mechanismy jednotlivých preparátů používaných v léčbě RS. Každý z nás se zaměřil na to své...

Celý článek

Rekondice 2013

Letošní rekondice se konala na Seči v Penzionu Plynostavu od 6.5.2013 do 11.5.2013.

Během rekondice jsme měli možnost vyslechnout tři přednášky Péti Čechové na téma vztahů mezi rodiči a dětmi, dále jsme   podnikli dva výlety, první do Heřmanova Městce a druhý na zámek Žleby, na další podvečery byly připraveny společné činnosti – ať už na p...

Celý článek

Setkání 23.4.2013

Na tomto setkání jsme se dozvěděli podrobnosti o přístroji LokoMat, který byl využíván při rehabilitaci jednoho z našich členů. Nejlepším důkazem nám byla výrazně zlepšená chůze jeho samotného.

Celý článek

Natalizumab – hodnocení studií

KLINICKÝ EFEKT LÉČBY NATALIZUMABEM JE ZŘEJMÝ VELMI ČASNĚ

Natalizumab je humánní monoklonální protilátka cílená proti adhezivní molekule alfa4-integrinu, která se užívá k terapii roztroušené sklerózy (RS)...

Celý článek

Setkání 26.3.2013

Na tomto setkání jsme měli možnost vyslechnout zajímavou přednášku pana Vladimíra Burčíka na téma „Miluj svůj život“

Celý článek

Setkání 26.2.2013

Na našem setkání došlo k prohloubení spolupráce s GoMango. Tímto bychom jim rádi poděkovali za vstřícný přístup k naší organizaci.

Členové projednávali organizační záležitosti týkající se letošního rekondičního pobytu. Dále se vybíral se členský příspěvek. Informaci o založení webových stránek přijali všichni se zájmem...

Celý článek

Natalizumab by mohl zpomalovat zhoršování kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Na stránkách prolekare.cz se objevil velmi zajímavý článek o probíhající studii s natalizumabem – ten je mezi pacienty znám jako Tysabri. Podle této studie se ukazuje, že tato látka je prospěšná pro pomalejší zhoršování poroznosti, soustředění, paměti….

více viz. http://www.prolekare...

Celý článek