Novinky

Natalizumab – hodnocení studií

KLINICKÝ EFEKT LÉČBY NATALIZUMABEM JE ZŘEJMÝ VELMI ČASNĚ

Natalizumab je humánní monoklonální protilátka cílená proti adhezivní molekule alfa4-integrinu, která se užívá k terapii roztroušené sklerózy (RS)...

Celý článek

Setkání 26.3.2013

Na tomto setkání jsme měli možnost vyslechnout zajímavou přednášku pana Vladimíra Burčíka na téma „Miluj svůj život“

Celý článek

Setkání 26.2.2013

Na našem setkání došlo k prohloubení spolupráce s GoMango. Tímto bychom jim rádi poděkovali za vstřícný přístup k naší organizaci.

Členové projednávali organizační záležitosti týkající se letošního rekondičního pobytu. Dále se vybíral se členský příspěvek. Informaci o založení webových stránek přijali všichni se zájmem...

Celý článek

Natalizumab by mohl zpomalovat zhoršování kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Na stránkách prolekare.cz se objevil velmi zajímavý článek o probíhající studii s natalizumabem – ten je mezi pacienty znám jako Tysabri. Podle této studie se ukazuje, že tato látka je prospěšná pro pomalejší zhoršování poroznosti, soustředění, paměti….

více viz. http://www.prolekare...

Celý článek