Setkání na téma Roztroušená skleróza

Roska Hradec Králové ve spolupráci s doc. MUDr. Radomírem Talábem, CSc. uspořádala při příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy 29. května (slaví se poslední středu v měsíci květnu) a Národního dne roztroušené sklerózy 25. června Setkání pacientů, zájemců a odborníků na téma roztroušená skleróza. V 9 hod jsem se sešli v prostorách Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Akci zahájila Ing. Dana Švestková, Ph.D., odborný poradce & Bemer Partner, Praha přednáškou na téma Přínos BEMER fyzikální cévní terapie při léčbě MS s možností vyzkoušení této terapie. O přínosnosti a bezpečnosti této metody pro pacienty s roztroušenou sklerózou se diskutovalo i po přednášce a v dohledné době se nám jistě dostane odborného vyjádření od pana docenta Talába. Následně jsme se přenesli do minulosti s panem docentem Talábem a jeho přednáškou Historie a současnost roztroušené sklerózy v ČR. Nutnost sportu pro udržení kondice a také jako důležitého faktoru v boji s únavou nám připomněl přednáškou MUDr. Michal Bednář, Ph.D. Dostali jsme také obecné rady s jakou intenzitou cvičit, jak střídat aerobní a anaerobní trénink apod. Program pokračoval praktickým představením přístrojů funkční elektrostimulace Bioness obchodní zástupkyní firmy Stargen EU s.r.o. Mgr. Adélou Flekovou. Tyto přístroje jsou nejen kompenzační, ale také rehabilitační pomůcky, které pomocí aktivace nervosvalové dráhy na horní nebo dolní končetině zlepšují pohybové možnosti pacientů. Na úplný závěr promluvila Ing. Kateřina Bémová o Nadačním fondu Impuls a 3. ročníku osvětové kampaně Rozsviťme Česko, která si klade za cíl šíření pravdivých informací o nemoci, bourání mýtů a pověr. Každý z účastníků si odnesl slunečnici – symbol této osvětové kampaně.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.