Setkání pacientů, zájemců a odborníků na téma RS

Roska Hradec Králové ve spolupráci s Doc. MUDr. Radomírem Talábem, CSc. zorganizovala v sobotu 20. října 2018 akci „Setkání pacientů, zájemců a odborníků na téma RS“. Akci zahájil pan docent Taláb přednáškou o symptomatické léčbě RS v kombinaci s nebo bez léků 1. volby. Toto téma je velmi obsáhlé a zahrnuje urologické problémy, deprese, problémy s polykáním, kognitivní poruchy atd. Mnoho z těchto problémů lze řešit: např. poruchy některých kognitivních funkcí lze zmírnit trénováním paměti. Následovala část věnovaná novým možnostem léčby RS v časné a progresivní fázi onemocnění. Mnozí pacienti s progresivní fází onemocnění byli jistě potěšeni, že za splnění určitých podmínek mohou i oni využít nové léčebné možnosti např. Ocrevus (účinná látka ocrelizumab). A novým perorálních lékem pro pacienty s vysoce aktivní relabující formu RS je přípravek Mavenclad (účinná látka kladribin).

Po přestávce setkání pokračovalo přednáškou MUDr. Michala Bednáře, PhD. o spasticitě u RS. Dozvěděli jsme se, jak se určuje míra spasticity, jak lze spasticitu ovlivnit pomocí léků, aplikací botulotoxinu a také to, že zmírnit její následky můžeme používáním vhodných zdravotnických pomůcek. Druhá část přednášky byla věnována různým formám individuální i skupinové fyzioterapie. Pravidelné vhodně zvolené cvičení nejen zlepšuje fyzickou kondici, ale i působí preventivně proti únavě. A tak jistě mnoho posluchačů odcházelo s předsevzetím věnovat se více fyzioterapii a dalšímu cvičení.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.