STANOVISKO ČESKÉ NEURO. SPOL. ČLS JEP K OČKOVÁNÍ PROTI KORONAVIRU

Stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k očkování proti SARS-CoV-2 u pacientů s autoimunitními neurologickými onemocněními ze dne 25. 11. 2021

Toto stanovisko upřesňuje a rozšiřuje stanovisko společnosti ze dne 11. 3. 2021

Pacienti s autoimunitními chorobami nervového systému mohou být očkováni v době stabilizace choroby. Níže definujeme situace, v nichž považujeme očkování za relativně kontraindikované (závisí na posouzení ošetřujícím lékařem):

 1. Pacienti s autoimunitním onemocněním nervového systému v době relapsu nebo vysoké aktivity nemoci: – V době po relapsu autoimunitního onemocnění zaléčeného bolusem kortikosteroidů, případně jinou akutní léčbou (např. intravenózní imunoglobuliny, plazmaferéza). o Dle typu onemocnění, tíže relapsu a stupně úpravy klinického stavu, např. v době do 6 měsíců po zahájení nové léčby u pacientů s roztroušenou sklerózou, v době 6 měsíců po relapsu u pacientů s NMO/NMO SD)
  • Vysoká aktivita nebo progrese onemocnění (klinicky a/nebo dle MR).
 2. Pacienti se zvýšeným rizikem relapsu onemocnění:
  • Anamnesticky rozvoj nebo relaps onemocnění po jakékoliv předchozí vakcinaci, kde je pravděpodobná příčinná souvislost.
  • Pacientky (zejména s roztroušenou sklerózou) gravidní a 3 měsíce po porodu.
 3. U některých pacientů je nutné posunout očkování v čase v případě určitého typu imunosupresivní léčby vzhledem k předpokládané neúčinnosti očkování:
  • Po dobu 3 měsíců od podání monoklonálních protilátek antiCD20, alemtuzumabu či kladribinu, případně déle, při trvající lymfopenii.
  • Po dobu 6 týdnů od podání bolusu kortikosteroidů.

Ve výše uvedených situacích bude v ISIN ošetřujícím lékařem – specialistou zadána „dočasná kontraindikace očkování“ včetně čísla diagnózy (MKN) a příslušného IČO. Zadána bude i doba trvání kontraindikace, a to max. 3 měsíce. V odůvodněných případech (při trvání kontraindikace) bude nutné zadání opakovat. Vysvětlivky: NMO – neuromyelitis optica, NMO SD – NMO spectrum disorder, MR – magnetická rezonance Zpracovali: prim. MUDr. Marta Vachová, za výbor Sekce pro klinickou neuroimunolgii a likvorologii ČNS ČLS JEP prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., za výbor Neuromuskulární sekce ČNS ČLS JEP prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., za výbor ČNS ČLS JEP

Vysvětlivky:

NMO – neuromyelitis optica, NMO SD – NMO spectrum disorder, MR – magnetická rezonance

Zpracovali:

prim. MUDr. Marta Vachová, za výbor Sekce pro klinickou neuroimunolgii a likvorologii ČNS ČLS JEP
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., za výbor Neuromuskulární sekce ČNS ČLS JEP
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., za výbor ČNS ČLS JEP

Zdroj: https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/odborna-stanoviska-vyboru/

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.