kognitivní schopnosti tagged posts

Nedostatek vitaminu D může způsobit časný deficit kognitivních funkcí u RS

Nízké koncentrace vitaminu D a kuřáctví jsou prediktory zhoršení kognitivních funkcí a porušení neuronální integrity u pacientů s RS. Podle výsledků studie, kterou prezentovala na ACTRIMS 2021 dne 25...

Celý článek

Setkání pacientů, zájemců a odborníků na téma RS

Roska Hradec Králové ve spolupráci s Doc. MUDr. Radomírem Talábem, CSc. zorganizovala v sobotu 20. října 2018 akci „Setkání pacientů, zájemců a odborníků na téma RS“. Akci zahájil pan docent Taláb přednáškou o symptomatické léčbě RS v kombinaci s nebo bez léků 1. volby...

Celý článek

Aerobní cvičení u RS

Aerobní cvičení zlepšuje u nemocných s roztroušenou sklerózou paměťové funkce

Vydáno: 6.5.2014

[Aerobní cvičení zlepšuje u nemocných s roztroušenou sklerózou paměťové funkce]

Onemocnění roztroušenou sklerózou (RS) je často spojeno s nepříznivým ovlivněním kognitivních funkcí...

Celý článek