léčba tagged posts

Urologické a sexuální obtíže u RS: Zdraví nesmí být tabu!

Urologické a sexuální obtíže velmi významně ovlivňují kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou. I tak se o nich v ordinaci lékaře málokdy mluví. Proč a jak se na tyto obtíže ptát a jak je řešit?

Potíže s močením a sexuálními funkcemi se u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) vyskytují relativně často...

Celý článek

Pojišťovny budou hradit lék, který pacientům s roztroušenou sklerózou pomáhá s chůzí

Výrazné zlepšení chůze pro pacienty s roztroušenou sklerózou přináší léčivý přípravek Fampyra, který bude v České republice hrazen zdravotními pojišťovnami. Fampyra obsahuje léčivou látku fampridin, která zabraňuje nabitým částicím draslíku, aby unikaly z nervových buněk...

Celý článek

Průkaz TP, ZTP a ZTP/P a příspěvek na mobilitu pro lidi s postižením

Průkaz ZTP/P není jen o nároku na parkovací místo. Dokáže ušetřit i spoustu peněz. Kdo může dostat průkaz mimořádných výhod (průkaz osoby se zdravotním postižením), jak se jednotlivé průkazy liší a k čemu jsou dobré? Kdy lze získat také příspěvek na mobilitu (na dopravu)? Jak požádat o průkaz nebo příspěvek?

...Celý článek

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba Hradec Králové

Pečovatelská služba

Poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů. Naši službu využívají hlavně senioři. Pomáháme klientům např...

Celý článek

Potřebuji invalidní důchod

Vysvětlíme, kdy můžete dostat invalidní důchod, jak o něj požádat, kdo a jak posoudí Váš zdravotní stav a jak se určí výše důchodu. Popíšeme také, jak se dá důchod zvýšit a jak se můžete bránit, pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o důchodu.

Pravidla pro invalidní důchod upravuje zákon o důchodovém pojištění ...

Celý článek

Jak probíhá magnetická rezonance a čím se liší od jiných zobrazovacích metod

Magnetická rezonance (MRI z anglického Magnetic Resonance Imaging ) se používá k zobrazování vnitřních orgánů v těle. Novějším typem je funkční magnetická rezonance (fMRI), která konkrétně slouží k funkčnímu zobrazování mozku a jeho odezev na vnější i vnitřní podněty. Obě vyšetřovací metody jsou neinvazivní...

Celý článek

Prof. MUDr. Eva K. Havrdová: Nové trendy v léčbě RS

S profesorkou MUDr. Evou Kubala Havrdovou jsme si tentokrát povídaly o nových trendech v léčbě RS, o tom, proč je důležité upravit životní styl hned od začátku nemoci, a přišla řeč i na počítačové hry. Zkrátka, jako už nejednou, jsme se zaměřily na možnosti, které lékaři i pacienti mají při léčbě RS.

RS se děl...

Celý článek

Dotaz na invalidní důchod I. stupně

Dotaz:

Byl mi přiznán invalidní důchod I. stupně a domnívám se, že má schopnost pracovat je rozhodně nižší než posudkovým lékařem stanovené 35% snížení.

Odpověď:

Dobrý den,

klient určitě může podat proti Rozhodnutí NÁMITKU...

Celý článek

STANOVISKO ČESKÉ NEURO. SPOL. ČLS JEP K OČKOVÁNÍ PROTI KORONAVIRU

Stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k očkování proti SARS-CoV-2 u pacientů s autoimunitními neurologickými onemocněními ze dne 25. 11. 2021

Toto stanovisko upřesňuje a rozšiřuje stanovisko společnosti ze dne 11. 3. 2021

Pacienti s autoimunitními chorobami nervového systému mohou být očkováni v době stabilizace...

Celý článek

Stres a příběhy skryté v našem těle očima fyzioterapeutky

Dnes se už obecně ví, že stres je spouštěčem mnohých onemocnění. Co se v těle děje z pohledu fyzioterapeuta? Co bychom si měli uvědomit? A co můžeme s tím dělat? O článek na toto téma jsme požádali fyzioterapeutku Lucii Suchou, která už mnoho let pomáhá lidem nemocným roztroušenou sklerózou, ale i mnohým jiným.

Č...

Celý článek