studie tagged posts

Informace o roztroušené skleróze

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění centrálního nervového systému (CNS), který je tvořen nervovými tkáněmi mozku a míchy. Její příčina není známa, takže jí nelze předcházet, a dosud nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen zcela zastavit postup choroby.

ANATOMIE

Ještě dříve než se pust...

Celý článek

Nový lék na roztroušenou sklerózu – AUBAGIO

Sanofi (SNY), globální farmaceutická společnost, získala od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolení k prodeji nového léku na roztroušenou sklerózu.

Nový lék Aubagio, jinak nazývaný též teriflunomide, je určen pro pacienty v počáteční fázi nemoci. Roztroušená skleróza postihuje přes dva miliony lidí na celém světě...

Celý článek

TISABRY VS. VÁHA

Vyšší riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie spojené s užíváním natalizumabu u pacientů s nižší tělesnou váhou?

Natalizumab je efektivním lékem v léčbě roztroušené sklerózy (RS). S podáváním natalizumabu může být spojen výskyt progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)...

Celý článek

Natalizumab by mohl zpomalovat zhoršování kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Na stránkách prolekare.cz se objevil velmi zajímavý článek o probíhající studii s natalizumabem – ten je mezi pacienty znám jako Tysabri. Podle této studie se ukazuje, že tato látka je prospěšná pro pomalejší zhoršování poroznosti, soustředění, paměti….

více viz. http://www.prolekare...

Celý článek